De Ketelfactory.
Schiedam, The Netherlands
9 september t/m 30 oktober 2011

Working around the World, Frank Asnes begroet Aeneas Wilder

Stapelen en ordenen, maar met ruimte voor het toeval. Frank Åsnes en Aeneas Wilder laten hun constructies balanceren op het scherpst van de snede. Hun objecten bogen op eenzelfde gevoel voor eenvoud. De kunstenaars ontmoetten elkaar in 2000 voor het eerst tijdens een werkperiode in het Nordic Artist’s Centre in Dale, Noorwegen. In dit kunstcentrum worden kunstenaars uitgenodigd om een langere periode te werken met hout. Åsnes en Wilder raakten bevriend en geïnspireerd door elkaar. Hun objecten zijn zo groot en sterk als het kleinste onderdeel waaruit ze worden opgebouwd, maar ogen licht en luchtig. Aan elk stukje materiaal en iedere fase in het werkproces geven ze beiden evenveel aandacht. Åsnes werkt vanuit Noorwegen, Wilder vanuit Japan. In Schiedam komen hun constructies opnieuw samen: kleurige spiralen, kartonnen cilinders, compacte houten maquettes en een zinderende wandtekening.

 (van de website de Ketelfactory)

Working around the World, Frank Asnes greets Aeneas Wilder

Stacking and arranging, but with room for chance. Frank Åsnes and Aeneas Wilder let their constructions balance on the sharpness of the edge. Their objects have the same feeling of simplicity. The artists met for the first time in 2000 during working period at the Nordic Artist’s Center in Dale, Norway. In this art center, artists are invited to work with wood for a longer period. Åsnes and Wilder became friends and were inspired by each other. Their objects are as large and strong as the smallest part of which they are made, but looks light and airy. They both pay equal attention to each piece of material and each phase of the work process. Åsnes works from Norway, Wilder from Japan. In Schiedam, their constructions come together again: colorful spirals, cardboard cylinders, compact wooden models and a shimmering wall drawing.

(from the Ketelfactory website)