LN 46, Middelburg
18 maart t/m 1 juni 2014

Kleurstapeling, Frank Åsnes

Kleurstapeling, Frank Åsnes

Gebouwen worden gestapeld. Met baksteen per laag. Of per verdieping. Of zo men wil met functies. De lucht in, net als ooit de toren van Babel. Architekten van de eenentwintigste eeuw hebben dikwijls een afkeer van decoratie. Dat leidt maar af, vinden ze, van de kern van de zaak. Vaak bestaat die kern uit de techniek of uit het gebruik van het bouwwerk. Over kleur hebben we het al helemaal niet meer. Die is nog oppervlakkiger dan versiering. Flinterdun vernis. Op zichzelf is dat vreemd, want aan de wieg van het modernisme, waarin ornamentering vereenzelvigd werd met misdaad, stond ook De Stijl beweging. Voor hen was kleur hoofdzaak. Denk aan Oud, Rietveld en Van Doesburg. Primaire kleuren werden voor korte tijd de basis van de bouwkunst.

Mooi is het om dan nu de reactie hierop van de Noorse beeldend kunstenaar Frank Åsnes te zien. Voor de etalage van LN46 in Middelburg tijdens de KinderKunstWeek 2014 maakte hij een bijzonder kleurrijk beeld. Zonder kern. Het midden is leeg. Op het eerste gezicht is dit beeld precies wat het zegt te zijn: Kleurstapeling. Duizenden wasknijpers bepalen ogenschijnlijk de vorm en de illusoire lichtheid van deze grote constructie. Het is een toren, want dat is een van de thema’s van de KinderKunstWeek. Een toren die naar het licht van de hemel reikt. Als een regenboog toont die toren ons, wars van alle (bouw)kunstregels, het hele spectrum. Maar wel geordend. Nergens is lukraak gesmeten met wasknijpers. Wanneer je blik eindelijk gewend is aan al die orgie van kleur, lukt het om door de vrolijk gekmakende huid van knijpers heen te breken. Knijpers, typisch symbool van Hollandse pragmatiek, zijn ergens op vast gezet. Ook al houden ze hier niet de was aan de lijn, toch blijkt dat ze ook hier alleen bekleding voor de toren zijn. Er zit een constructie onder van karton, die minstens even intrigerend is als het bedwelmende kleurbeeld. Zonder huid kan je die toren wel kaal vinden, maar het mathematisch geheim van getallenreeksen, even ingenieus als die van Fibonacci, wordt ermee uitgebeeld. Fascinerend is dat: kunstenaars zetten ons graag op het verkeerde been en juist daardoor zien wij, het kijkend publiek, meer dan we voorheen zagen. Helderder. Duidelijker dan welk college ook, leert dit beeld ons bouwkunst van bouwkunde onderscheiden.

Johan de Koning (architect)

LN 46, Lange Noordstraat 46, 4331 CE  Middelburg
Openingstijden: ma – vrij 9.00-17.00 uur. Dag en nacht vanaf de straat te zien.